VML Poland i H&M w koncercie na żywo przełamują słodką konwencję Walentynek