adidas wybrał VMLY&R Poland do regionalnej obsługi reklamowej