Aleksandra Monczak stanęła na czele grupy biznesowej