Brodka, Dorociński i Musiał dołączają do akcji Żywca – „Wielka Zwrotka Ż”