"Technologia odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu rynku konsumenckiego" - Jakub Mikuś dla Pulsu Biznesu