VMLY&R jednoczy się , by czynić dobro podczas Worldwide Foundation Day 2021