Michał Banaszewski w składzie Komitetu Organizacyjnego Effie Awards 2021