Anna Szkałuba w jury konkursu Timecode Akcja Animacja